Víte, co která certifikace znamená?

certifikace potravin

V současné době je na trhu taková spousta certifikací, že se v nich málokdo vyzná. I nám se občas stává, že na výrobku vidíme logo nějaké certifikace a automaticky si myslíme, že musí jít o skvělý výrobek. Ale nejde třeba jen o marketing? Ach ty předsudky! Stává se vám to také? Pojďme se tedy společně podívat, co která certifikace vlastně znamená.

Typy produkce

V první řadě se podíváme na nejběžnější typy produkce. Mezi ty úplně nejznámější patří integrovaná produkce a BIO produkce (organická). Samostatnou specifickou skupinu pak tvoří produkce biodynamická. V poslední době se často hovoří i o tzv. udržitelnosti rozvoje. Všechny tyto produkce včetně pravidel udržitelnosti rozvoje mají své specifické vlastnosti, které se ale zároveň dost překrývají. Cílem všech těchto produkcí je brát ohled na životní prostředí.

Integrovaná produkce

Integrovaná produkce je kompromis mezi běžným způsobem hospodaří a BIO produkcí. U integrované produkce je snahou eliminace chemických přípravků a obhospodařování vinic nebo olivovníků co nejvíce v souladu s přírodou. Česká republika dostala od Evropské unie dotace právě na podporu integrované produkce. Od roku 2015 do roku 2020 mohou vinaři čerpat finance z EU na začlenění svých vinic do systému integrované produkce. Díky těmto dotacím je velká většina vinic v České republice v  ystému integrované produkce. Nechme teď stranou integrovanou produkci a pojďme se podívat na organickou neboli BIO produkci, biodynamické hospodaření a udržitelný rozvoj.

Jak spolu souvisí BIO produkce, biodynamická produkce a udržitelnost?

Každá produkce se liší svými základními principy a zároveň se všechny částečně překrývají. Zde jsou jejich základní principy:

upraveno

  • organická produkce (BIO) - čistota produktu bez používání syntetických hnojiv, pesticidů a herbicidů
  • biodynamická produkce - přistupuje k zemědělskému nebo vinařskému podniku jako k živému celku, který by měl být víceméně soběstačný
  • udržitelnost rozvoje - zmírnění plýtvání při výrobě, šetrné obhospodařování půdy

A teď už se pojďme společně mrknout na konkrétní certifikace a jejich loga, která běžně potkáváte na pultech obchodů. Společně si vysvětlíme, v čem spočívá jejich přínos. Nejprve se zaměříme nejběžnější certifikace u BIO (organické) produkce.

Základní certifikace organické produkce

image (2)USDA ORGANIC

Vína a olivové oleje vyrobené z organicky pěstovaných hroznů či oliv. Veškerá další aditiva (u vín například čiřidla, kvasinky atd.) musejí být přírodního původu. Nepoužívají se žádné geneticky modifikované ingredience. Není povoleno používat siřičitany. Ačkoliv to vše zní skvěle, má to u vín pár zádrhelů. Moc vín s BIO certifikací neexistuje. Důvodem je zákaz použití siřičitanů. Ty jsou doposud považovány za nejlepší přírodní ochranu vína před znehodnocením. U vín s touto certifikací je proto potřeba počítat s mnohem kratší životností. To znamená, že ve většině případů nejsou organická vína určena k archivaci. Ideálně je od začátku skladujte v chladu v lednici a nebuďte překvapeni, že jsou po delší době ve špatném stavu.
U námi dovážených produktů splňuje USDA certifikaci firma De Prado pro organickou řadu olivových olejů.

image (1)Made with organic grapes

O krok blíž k evropské certifikaci je “Made with organic grapes”. Vína jsou i v případě téhle certifikace vyráběna z organicky pěstovaných hroznů. Všechna aditiva jsou přírodnínejsou povoleny geneticky modifikované přípravky. Jedinou změnou je, že u této certifikace je povoleno použít siřičitany do hodnoty 100 PPM (100 částic na milion).

Poznámka: O množství siřičitanů ve víně v porovnání s ostatními potravinami jsem už psali. Přečtěte si článek: Straší nás siřičitany ve víně oprávněně?

image (3)  EU Organic

Od roku 2012 platí v Evropské Unii soubor pravidel, definující organické hospodaření. Do roku 2012 používali vinaři pouze certifikaci “Made with organic grapes”. Nová evropská certifikace znamená, že vína jsou vyrobena z organicky pěstovaných hroznů, všechna aditiva jsou přírodnínejsou používány geneticky modifikované přípravky. Povolené množství siřičitanů u červených vín je do 100 PPM. U bílých a růžových vín to je 150 PPM. Z námi dovážených olivových olejů je držitelem této certifikace olivový olej BIO od firmy De Prado.

Certifikace garantující tzv. Udržitelný rozvoj

Další skupina certifikací se týká udržitelného rozvoje. Ta bere v potaz hospodaření v širším měřítku. Významnou roli zde hraje management zdrojů. Zkoumá se hlavně hospodaření s vodou a energiemi v rámci celého podniku. Z našich vinařů se o udržitelnost a soběstačnost snaží hlavně vinařství Herdade do Rocim. Vinařství využívá zajímavý závlahový systém, který funguje na principu kapaní velmi malého množství vody na vinice. V současnosti se jedná o nejefektivnější a nejúspornější systém závlahy vinic. Vinařství je, co se týká vodních zdrojů, zcela soběstačné.

Plnění pravidel udržitelnosti v hospodaření je často dost komplikované a závislé na klimatických podmínkách, ve kterých se vinařství nachází. Z toho důvodu existuje pro udržitelnost velké množství certifikací. Tyto certifikace jsou hodně rozšířené v Americe, kde se klimatické podmínky jednotlivých regionů výrazně liší. Většina regionů má své vlastní uznávané certifikace zohledňující právě klimatické podmínky, které v daném místě panují.

My se podíváme na nejběžnější certifikaci používanou mezinárodně a tou je ISO 14001 a ISO 14004.

image (4)Certifikace ISO 14001 a ISO 14004

Jedná se o mezinárodně uznávanou certifikaci. Pokyny vydává Mezinárodní organizace pro standardizaci. V dokumentech jsou praktické návody pro organizace s odpovědností k životnímu prostředí. Hlavním cílem ISO je odhalení a co největší redukce plýtvání ve firmách. ISO se v průběhu neustále vyvíjí a aktualizuje. Slouží jako dobrý nástroj pro firmy zohledňující udržitelnost. Dnes je velká spousta vinařských regionů, v nichž se ISO dodržuje. Mezi nejznámější regiony patří Bordeaux, Chile a Austrálie.

Biodynamická vína

Poslední skupina certifikací, na kterou se dnes podíváme, se věnuje biodynamickému vinařství. Pravidla hospodaření se týkají zdraví půdy a správného načasování výsadby vinohradů podle lunárního cyklu. Tato certifikace zároveň garantuje i minimální zásah vinaře při pěstování vinné révy a zároveň při následné výrobě vín. Některé praktiky biodynamického hospodaření vypadají až bizarně. Je to například zakopávání kostí zvířat ve vinohradu (nejsou tedy zcela veganská), nebo využívání bylinkových přípravků. Přestože biodynamika není exaktně postavená na vědeckých výzkumech, má celkem pozoruhodné pozitivní efekty na kvalitu půdy. Mezi mezinárodně uznávané certifikace biodynamického hospodaření patří DemeterBiodyvin.

image (5)img_3570

Věříme, že jste si udělali alespoň malou představu o tom, co jednotlivé certifikace znamenají. V dalším článku který pro vás připravujeme se zaměříme na veganská vína.