Španělská Cava versus Portugalská Bairrada

uvodni-foto_preview

Portugalci a Španělé jsou, zdá se, odvěcí rivalové. Tak jsme si řekli, proč nesrovnat právě jejich dvě nejpopulárnější šumivá vína. Španělskou Cavu bude reprezentovat vinařství AT ROCA a jeho Brut reserva 2015. Portugalsko bude zastoupené vinařem Luísem Pato a jeho šumivým vínem z odrůdy Baga a názvem Informal. Společně se mrkneme na to, jaké jsou rozdíly v regionech a použitých odrůdách, ve výrobě, zrání a tak dále a tak dále. Tak pojďme na to.

Před samotným srovnání je potřeba si vysvětlit pár pojmů, které souvisí s tímto článkem.

 • Bairrada - vinařský region, který se rozprostírá severně od města Coimbra, proslavený výrobou šumivých vín
 • Baga - nejtradičnější odrůda pěstovaná v regionu Bairrada
 • Penedés - region, ve kterém se nejčastěji Cava vyrábí, může se vyrábět i jinde ve Španělsku, ale tento region je netypičtější, vyrábí se tu 95% z celkové produkce Cavy
 • Cava - název pro španělské šumivé víno, někdy se mu říká španělské Champagne

Historie

Bairrada

V regionu Bairrada má vinařství dlouholetou historii. Víno se tu pěstuje již od 10. století, kdy země přestala být pod nadvládou Maurů. Zdejší vína ale neměla vždy dobrou pověst. Nejtypičtější odrůda Baga měla velmi vysoké výnosy z keře. Hodila se tak na produkci levných vín, která Portugalci ve velkém distribuovali v tancích do svých kolonií v Africe. Zlom nastal až v době karafiátové revoluce v roce 1974. V tu dobu totiž trh zkolaboval. V Bairradě v té době bylo přibližně 2000 pěstitelů hroznů, kteří dodávali svou révu na výrobu nejznámějšího portugalského vína Mateus rosé. Od roku 1942 se toho vína prodalo přes bilion lahví do celého světa.

Čtyři roky po karafiátové revoluci, tedy v roce 1979, se region dočkal demarkování. V tu chvíli přichází na scénu Luís Pato a jemu podobní inovátoři. Společně založili spolek Baga friends a začali vyrábět vysoce kvalitní vína. Podařilo se jim společně získat věhlas i mimo Portugalsko. V roce 2003 ale nastal velký zlom. Zákon umožnil vysazovat v regionu i mezinárodní odrůdy. Spousta pěstitelů to uvítala. Začali likvidovat nepopulární odrůdu Baga, která dávala vína s vysokou tříslovinou a kyselinou. Bagu postupně nahradily odrůdy Syrah, Merlot nebo Cabernet Sauvignon. Díky tomu region přišel o spoustu cenných vinic, ale naštěstí tu zůstali vinaři jako Luís Pato, kteří se rozhodli odrůdu nezatratit. Dnes je na seznamu povolených celkem 8 odrůd.

bairrada upr

Penedés

Oproti Bairradě má vinařství Penedés mnohem delší tradici. První vinná réva se tu začala pěstovat už ve 4. století před naším letopočtem. Vinnou révu sem přinesli Řekové. Z této doby se našly dva lisy na víno, které jsou dnes k vidění ve zdejším muzeu vína. S příchodem Římanů produkce vína v regionu ještě stoupla. V popředí bylo v té době hlavně červené víno. S příchodem Maurů se v produkci vína moc nezměnilo. Zlom nastal až s výstavbou cisteriánských a benediktinských klášterů. V klášterech bylo totiž víno součástí jejich ceremoniálů. Ve středověku se objevilo spoustu nových odrůd. Kyselé bílé hrozny se často používaly na výrobu pálenky. Umění destilace přinesli do regionu Muslimové.

Od poloviny 19. století začaly výrobu kontrolovat místní kooperativy a také soukromé firmy. Kvalita vín na export se v té době velmi zlepšila. V této době se také začala vyrábět dnes tolik proslavená Cava. Při její výrobě vinaři využívali stejné techniky jako Francouzi na výrobu Champagne. Dnes v regionu převažují hlavně bílé hrozny. Jak už jsem zmínila, bílé odrůdy nebyly vždy v převaze. Změna nastala v období révokazu. Tehdy byla velká část vinic zničena a vysázeny pak byly bílé hrozny na produkci vína Cava. V roce 1960 byl vymezený region DO Penedés.

fotky na blog úprava

Region

Charakter regionu hraje velkou roli při výrobě vín. Místní terroir totiž velmi ovlivňuje výsledný charakter vína. 

Bairrada

Vinařský region Bairrada se rozprostírá na severozápadě Portugalska mezi městy Coimbra a Aveiro. Jedná se spíš o kopcovitý, mírně zvlněný kraj, který je ovlivňován proudění vzduchu od Atlantského oceánu. Vítr od Atlantiku často přináší i vydatné srážky, což v minulosti často na podzim znehodnotilo celou sklizeň. Klima je tu vlivem Atlantiku mírné. Léta tu jsou teplá se spoustou slunečního svitu. Zimy jsou mírné. Nejvíc dešťových srážek tu spadne v zimě nebo v jarních měsících.

Vinice jsou umístěné převážně v rovinatějších částech regionu. Díky většímu množství menších řek má region celkem bohatý přísun vláhy a vody. Celková plocha regionu je okolo 108 000 hektarů z toho přibližně 10 000 hektarů je osázeno vinnou révou. Zdejší půda je velmi úrodná. Převažuje tu jílovitá půda bohatá na vápenec. Ojedinělá není ani písčitá půda. Místní specialitou je tzv. leitão. Jedná se o pečené selátko, ke kterému se výborně hodí zdejší červené víno z odrůdy Baga.

map bairrada upr

Penedés 

Region Penédes je součástí Katalánska, kterému vévodí Barcelona. Vinným lístkům v Barceloně pak zase kraluje zdejší šumivé víno Cava. Pokud se do Barcelony za Cavou vydáte, pak určitě stojí za návštěvu restaurace El Xampanyet. Tady můžete ochutnat vynikající domácí Cavu stáčenou do znovu plnitelných lahví. Těchto lahví se tam vypije za večer nespočet. Ale zpět k regionu Penedés.

Vinohrady v Penedés se dělí na tři subregiony: dolní (na pobřeží), centrální a horní. Na rozdíl od Bairrady tu převažují bílé odrůdy. Středomořské zimy tu jsou mírné a léto je tu naopak horké. V létě se tu teploty pohybují okolo 30 °C. Stejně jako v Bairradě i v Penedés je půda převážně jílovitá a nebo písčitá a vždy bohatá na vápenec. Půda je tu všeobecně velmi drolivá, a proto tu má vinná réva možnost zakořenit velmi hluboko. Vinice vinařství AT Roca se rozprostírají mezi Středozemním mořem a zdejším horským pásmem. Stejně jako v Bairradě mají zdejší vinohrady velmi dobrý přísun vláhy. Vinice se nachází v povodí řeky Anoa, která je ohraničuje od severu. Na jihu zase narazíte na řeku Foix.

mpa penedes upr

Shrnutí

V obou dvou regionech panuje mírnější klima. Půda je v obou případech velmi rozmanitá a bohatá na vápenec. Přísun vláhy zajišťuje přítomnost vodních toků. Dalo by se tedy říct, že ideální pro kvalitní šumivá je mírné klima s dostatečným přísunem vláhy a rozmanité půdní typy

Odrůdy

Bairrada

Stále nejběžnější odrůdou v regionu zůstává odrůda Baga. V minulosti to byla jediná povolená červená odrůda. To často vedlo k velké frustraci zdejších vinařů, protože s touto odrůdou není zrovna snadná práce. Výsledná vína byla navíc předurčena k deseti a více letům zrání. Teprve pak se stávala pitelnými. V roce 2003 přibylo na seznam povolených červených odrůd alfrocheiro-preto, bastardo, cabernet sauvignon, castelão, jaen, merlot, syrah a touriga nacional. V současnosti je tu osázeno 80% vinohradů červenými odrůdami. Z bílých odrůd jsou povoleny odrůdy arinto, bical, cercial, cercialinho, chardonnay, Maria Gomes (v jiných regionech se jí říká fernão pires) a rabo de ovelha.

baga upr

Penedés 

Dnes je 90% zdejších vinic osázených bílými odrůdami a pouhých 10% červenými.  Mezi hlavní bílé odrůdy se řadí Macabeo, Parellada, Xarelo a Subirat Parent. Z červených odrůd se tu nejčastěji pěstují Garnacha tinta, Cariñena, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Monastrell a Samsó.

Pro většinu výrobců kvalitní Cavy je klíčová odrůda Xarelo. Odrůda je velmi bohatá na antioxidanty a dává vína s příjemnou kyselinou. Díky tomu mají vína místní potenciál pro další zrání.

Další typickou odrůdou pro výrobu Cavy je Macabeu. Na tuto odrůdu narazíte u Cavy nejčastěji. Pěstuje se na 35% vinohradů v DO Cava. Jedná se o relativně neutrální odrůdu s jemným ovocným nádechem. Díky své neutralitě relativně snadno získává sekundární aromatické tóny při zrání na kalech. Při delším zrání získává jemné květinové tóny.

Poslední velmi častou odrůdou pro výrobu Cavy je Parellada. Ta hraje důležitou roli ve výsledném cuvée. Ideálně se vysazuje na vinohradech ve vyšší nadmořské výšce. Dává vínu svěží nádech s příjemné jablečné tóny. Pokud zraje na kalech, získává zráním příjemné tóny pomerančových slupek.

cava upr

Shrnutí

Oba regiony získali svůj věhlas díky místním lokálním odrůdám. klíčové odrůdy v Bairradě jsou Baga a Maria Gomes. Na výrobu Cavy se nejčastěji využívají odrůdy Xarelo, Parellada a Macabeu.  

Vinařství 

Luís Pato

Luís Pato je bezesporu nejznámějším vinařem v regionu Bairrada. Často ho přezdívají Mr. Bairrada nebo Mr. Baga. Podle mnohých vyrábí jedinečná vína při jejichž výrobě profituje z místní půdy a zdejšího mikroklimatu. On sám věří, že odrůda Baga má do budoucna velký význam pro region. Bagu někdy používá jako součást cuvée, ale vyrábí i vína čistě z Bagy. Vyrábí z ní mimo jiné i skvělá šumivá vína. V naší nabídce najdete hned dvě šumivá růžová vína z Bagy.

Od roku 1999 lahvuje Luís Pato většinu svých vín jako vína regionální místo DO Bairrada. Nesouhlasí totiž s některými regulemi pro DO Bairrada. I proto je často považován za rebela. Pokud byste chtěli vinařství navštívit, je dobré se objednat s předstihem.

luis upr

AT ROCA

Stejně jako Luís Pato, tak i ve vinařství AT Roca věří, že je ideální zachovat v regionu lokální odrůdy. Berou je jako odkaz svých prarodičů a rádi by je zachovali pro své potomky. Vinařství bylo založeno teprve v roce 2012. V čele vinařství stojí Agustí Torelló Sibill. O vinařství se stará spolu se svojí rodinou. Při pěstování vinné révy se snaží přihlížet k tomu, že je vinná réva součástí životního cyklu a je propojená s okolní prvky přírody. Snaží se při pěstování a i při výrobě vín respektovat ekologické principy. Snahou vinaře je zachytit ve vínech rozmanitost regionu Penedés. Mezi tři klíčové osoby ve vinařství se řadí Agustí Torelló Sibill, jakožto zakladatel a hlavní nositel změn a inovací. On sám považuje dnešní enologii za jakýsi servis pro hrozny. Aby z nich mohlo být vyrobeno víno s vlastní duší. Dalším významným členem týmu je jeho syn Augustí Torelló Roca. Vystudoval enologii a během stáží se pracoval v  Champagne, Argentině a ve španělském slavném regionu Rioja. S Luísem Pato mají společnou touhu zavádět inovativní postupy při výrobě vín. Spojuje je i snaha o co největší autenticitu vín a vášeň pro lokální odrůdy. Třetí důležitou osobou je Lali Torelló Sibill. Ta se stará v rodinné firmě o ekonomickou stránku a obchod.

at roca upr

Způsob výroby a typy vín 

Luís Pato 

Luís Pato není považován za rebela jen proto, že nesouhlasí s některými vinařskými nařízeními. Jako rebel je vnímán hlavně kvůli svéráznému obhospodařování vinic a zavádění nových prvků do výroby vín. Jako první se rozhodl svoje vinice sklízet dvakrát. Nešvarem zdejších vín byla často výrazná kyselina a výrazná tříslovina. Proto se rozhodl, že o něco dřív sklidí část hroznů na výrobu šumivých vín a část nechá dozrát na výrobu kvalitních červených vín. S tímto systémem sklizně dosáhl fantastických výsledků. Šumivá vína jsou svěží a mají velmi živou a příjemnou kyselinku. Naopak zbylé hrozny na červená vína se sklízí komplexnější a šťavnatější. Díky tomu jsou červená vína elegantnější. Vysokou tříslovinu také odstranil tím, že hrozny nejprve odstopkuje.

Šumivá vína vyrábí klasickou Champagne metodou, při které druhotné kvašení probíhá v lahvi. Zajímavostí je víno Vinha Formal, které zraje ve francouzských dubových sudech. V Bairradě se šumivá vína nazývají Vinho Espumante a nijak dál už se nedělí. To je rozdílné oproti vínu Cava, jak si hned ukážeme v další části článku. Zároveň je většina portugalských šumivých vín klasifikovaných jako brut.

luis upr1

AT Roca

Cava se kvalitativně dělí na
 • CAVA - zraje na kalech minimálně 9 měsíců, ročník se neuvádí
 • CAVA RESERVA - zraje minimálně 15 měsíců na kalech a na lahvi se neuvádí ročník
 • CAVA GRAN RESERVA - zraje minimálně 30 měsíců na kalech a má na lahvi uvedené ročník
Dále se Cava dělí podle zbytkového cukru
 • BRUT NATURE - zbytkový cukr do 3 g/l
 • EXTRA BRUT - zbytkový cukr do 6 g/l
 • BRUT - zbytkový cukr do 12 g/l
 • EXTRA SECO - zbytkový cukr mezi 12 - 17 g/l
 • SECO - zbytkový cukr 17 - 32 g/l 
 • SEMI SECO -zbytkový cukr 32 - 50 g/l 
 • DULCE - 50 g/l a více zbytkového cukru

Ve vinařství AT Roca vyrábí Cavu tradiční metodou. Hrozny sbírají na ekologicky obhospodařovaném vinohradu jehož stáří se pohybuje okolo 30 let. Tradiční metoda spočívá v tom, že druhotné kvašení probíhá v lahvi. Víno zraje takzvaně na kalech. Kaly jsou odumřelé kvasinky, které se na konci zrání odstraní z lahve a místo nich se do lahve doplní tzv. dosage (směs vína s moštem z hroznů nebo s cukrem s kvasinkami). Díky tomu se nastartuje druhotné kvašení v lahvi. Poté se lahev uzavře klasickou zátkou na sekty.

sklad roca upr

Porovnání konkrétních vín

Luís Pato - Informal 2014

Pro porovnání s Cavou, typickým zástupcem z regionu Penedés, jsem vybrala víno vyrobené z typické odrůdy pro Bairradu. Tou odrůdou je právě zmiňovaná Baga. Víno jo vyrobeno jen z této jedné odrůdy. Jedná se o růžové šumivé víno. Trochu netradičně je uzavřeno pivní zátkou. To v celku koresponduje s rebelstvím Luíse Pato. Hrozny se sbírají na vinohradu Panasqueira. Sklizeň tu začíná nejčastěji poslední týden v srpnu. Zdejší půda dává výslednému vínu příjemnou mineralitu a jemný kouřový nádech. 

Charakteristiky
 • obsah alkoholu: 12,5 %
 • zbytkový cukr: 5,2 g/l
 • kyselina: 4,88 g/l

Víno má sytou růžovo oranžovou barvu. Po otevření má o trochu výraznější perlení. Ve vůni převažují tóny lesních jahod a malin. Po nadechnutí jsou ve víně ještě víc rozvinou ovocné tóny. V chuti má příjemnou mineralitu a má dlouhou dochuť. Má příjemnou zemitou chuť typickou pro odrůdu Baga.

upr informal

AT ROCA - Cava Brut reserva 2016

Víno je vyrobeno ze tří typických odrůd: 50% Macabeu, 30 % Xare.lo a 20% Parellada. Hrozny se sbírají na 32 různě umístěných terasách. Vinohrady se nacházejí ve třech různých subregionech v Penedés. Odrůda Macabeu se pěstuje v nadmořské výšce od 32 m.nm. do 420 m.n.m., kde převažuje vápencové podloží. Xare.lo se pěstuje v nadmořské výšce okolo 220m.n.m. až 320 m.n.m.. Půda je tu spíš jílovitá a kamenitá. Parellada je vysázená v největší nadmořské výšce okolo 580m.n.m. až do 670 m.n.m.. Jak už jsem dříve zmiňovala této odrůdě vyšší nadmořská výška náramně svědčí.

Víno je vyrobeno tradiční metodou kvašení v lahvi. Zrálo minimálně 20 měsíců na kalech. Doba zrání je delší než je nutné pro označení Cava Reserva. Už to často značí velmi důslednou práci vinaře. 

Charakteristiky
 • obsah alkoholu: 12 %
 • zbytkový cukr: 4 g/l 
 • kyselina: 6 g/l

Víno má světlou citrusovou barvu. Má jemné vytrvalé perlení. Ve vůni převažují ovocné tóny. Patrné jsou tóny tropického ovoce, broskví, jemný nádech hrušek s tóny čerstvě upečených briošek. Víno má skvělou kyselinku a mineralitu. Po ochutnání jsem se hned vrátila ve vzpomínkách do Barcelony. Za mě je to velmi osvěžující šumivé víno. Pokud se rozhodnete ho někomu darovat, určitě neuděláte chybu. Je to dle mého názoru víno pro široké spektrum vinných nadšenců. Hodí se jak jako přípitek při slavnostních okamžicích, tak i jako osvěžení po náročném dni. Já víno ochutnávala, když byl zrovna teplý letní večer a myslím, že jsem si nemohla vybrat lepší osvěžení a zakončení dne.

roca urp 1

Shrnutí

Obě vína jsou velmi kvalitní. Cava si podle mě najde mnohem širší spektrum zákazníků, kterým zachutná. Je to perfektní šumivé víno, které se snadno pije. Přestože nemá vyšší zbytkový cukr než víno Informal, působí sladším a ovocnějším dojmem. Informal působí jako hodně suché víno a je také těžší. Je to víno, které budou vyhledávat spíš nadšenci do objevování nových chutí a nových vín. Na toto víno musíte mít náladu, a pak si ho skutečně užijete. Naopak Cavu, když otevřete pro jakoukoliv návštěvu, tak určitě neuděláte chybu a všichni budou spokojení. 

Zaujalo vás víno Cava z vinařství AT Roca? Pak navštivte stránky dovozce Sabores. A pokud vás zaujalo naše šumivé víno z Bairrady, tak mrkněte na naši nabídku vín od Luíse Pato